در مسیر استارتاپ ویزا - منتور استارتاپ ویزا - استارتاپ ویزا کانادا

پورتفولیو استارتاپ ویزا

برای ما هیچ چیزی خوشایند تر از موفقیت تیم هایی که در کنارشون بودیم نیست. ما افتخار میکنیم در کنار شما بودیم و هستیم و ازتون کلی چیز یاد گرفتیم. اینکه بعد از ورود به اینکیوباتور دیگه در کنارتون نیستیم دلیل بر پایان دوستیمون نیست. بعد از رشد ، تازه دوستی ما شروع میشه و سعی میکنیم هر روز مزاحمتون بشیم و با ما از دنیای جذاب استارتاپ صحبت کنید و به ما یاد بدید. ما هم این تجربیات شما رو در اختیار استارتاپ هایی میذاریم که تازه میخوان وارد پروسه ی استارتاپ ویزا بشن و در اول مسیر هستن. همونطور که از تجربه ی قبلیا به شما گفتیم

Frequent Question

Do you have any question

Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.
Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.
Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.
Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.
Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.