در مسیر استارتاپ ویزا - منتور استارتاپ ویزا - استارتاپ ویزا کانادا

تو این پست سعی میکنیم تمامی فایل هایی که نیاز است تا شما برای اقامت دائم کانادا اقدام کنید را قرارد دهیم. این مرحله بعد از دریافت نامه ی حمایتی می باشد. یعنی اگر هنوز نامه ی حمایتی ندارید نمیتوانید اقدام کنید و این اطلاعات برای شما نیست بیانیه سلب مسئولیت :‌دقت کنید که ما […]

Read More

تامین مالی جمعی Crowdfunding

  • admin
  • August 9, 2023
  • 1 min read

تامین مالی جمعی چیست؟ تامین مالی جمعی استفاده از مقادیر اندک سرمایه از طیف وسیعی از افراد برای تامین مالی یک چالش تجاری جدید است. سرمایه‌گذاری جمعی از دسترسی هموار شبکه‌های قابل توجه مردم از طریق رسانه‌های اجتماعی و وب‌سایت‌های تأمین مالی جمعی استفاده می‌کند تا خریداران و کارآفرینان را به طور جمعی جذب کند، […]

Read More

  بوت استرپینگ چیست؟ بوت استرپینگ حالتی از امور را توصیف می کند که در آن یک کارآفرین آژانسی را با سرمایه اندک و با تکیه بر پول نقد جدا از سرمایه گذاری های خارجی راه اندازی می کند. گفته می‌شود که دارندگان پروژه وقتی تلاش می‌کنند یک شرکت تجاری را از بودجه خصوصی یا […]

Read More

  سرمایه گذار فرشته چیست؟ بودجه سریال چگونه کار می کند؟ راه کیفی برای تامین مالی زمین از یک شرکت سرمایه واگذاری چیست؟ آیا تامین مالی جمعی به سادگی معتبر است؟ بیایید پنج مورد از حداکثر انواع رایج سرمایه گذاری استارت آپی را با هم کشف کنیم. هنگامی که پروژه شما شامل انواع سرمایه گذاری […]

Read More

سرمایه گذاران بازی گردان های دقیقی در سیستم افزایش یک کسب و کار هستند. سطح و کیفیت بالای مشارکت آنها می تواند در دراز مدت به تعیین موفقیت یا شکست پروژه کمک کند. برای کارآفرینان نوپا ضروری است که وقت بگذارند تا در مورد انواع خریدارانی که باید داشته باشند و روش استفاده از شیوه […]

Read More

شاید شما یک کارآفرین با یک ایده درجه یک برای یک استارتاپ هستید که واقعاً بازار موجود را در دست می‌گیرید.  اکنون تنها چیزی که می خواهید چند سرمایه گذاری برای تبدیل این ایده به یک تجارت عالی است. اما سوال بزرگ این است. چه کسی ایده شما را تامین مالی خواهد کرد و چرا؟ […]

Read More